Nasza oferta

W europejskim prawie o klimacie zapisano obowiązkowy unijny cel klimatyczny, aby do 2050 r. uczynić UE neutralną dla klimatu. Aby osiągnąć ten cel, Unia Europejska i jej państwa członkowskie wprowadziły szereg obowiązków środowiskowych, które dotyczą podmiotów gospodarczych na każdym etapie cyklu życia produktu. Niedopełnienie tych obowiązków może skutkować utratą konkurencyjności Twojej firmy oraz nałożeniem znacznych kar.

Oto kilka sposobów, w jakie możemy Ci pomóc

Zbiórka i Recykling Odpadów

SRS Group sp. z o.o. będąca częścią Grupy kapitałowej MB, oferuje:
 1. Dostęp do ogólnokrajowego systemu zbiórki odpadów, obejmującego produkty elektryczne, elektroniczne, baterie i odpady z branży OZE
 2. Ognioodporne pojemniki przeznaczone do bezpiecznego zbierania, magazynowania i transportowania odpadów niebezpiecznych, w tym litowo-jonowych akumulatorów (LIB)
 3. Bezpieczny transport odpadów zgodny z normami ADR
 4. 5 zakładów recyklingu spełniających wszystkie normy ochrony środowiska

Rozwiązania w zakresie reuse

SRS Group sp. z o.o., działając w imieniu Gecon, spółki z Grupy MB specjalizującej się w naprawach i przedłużaniu cyklu życia produktów, oferuje:
 1. Naprawy sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
 2. Testowanie i regenerację* akumulatorów.
 3. Dedykowany kanał sprzedaży, obejmujący zarówno rynek lokalny, jak i globalny, dla produktów zyskujących drugie życie.

* Według badania opublikowanego na ScienceDirect, redukcja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych w wyniku regeneracji akumulatorów wynosi odpowiednio 8,55% i 6,62%. Z ekonomicznego punktu widzenia potencjalna oszczędność kosztów wynikająca z regeneracji baterii wynosi około $1,87 kg-1 wyprodukowanego ogniwa.

PRO dla firm wprowadzających na rynek baterie i akumulatory

Zgodnie z nowym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącym baterii i zużytych baterii (UE 2023/1542 z dnia 12 lipca 2023), firmy, które po raz pierwszy wprowadzają akumulatory lub baterie do obrotu lub użytku na terytorium Polski, są zobowiązane do wypełniania obowiązków środowiskowych oraz obowiązków w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR). Każda firma może wypełnić te obowiązki samodzielnie lub za pośrednictwem Organizacji Odpowiedzialności Producentów (PRO). Poprzez autoryzację SRS jako PRO, oferujemy:
 1. Rejestrację wprowadzających w Krajowej Bazie Danych o Wyrobach i Opakowaniach – BDO
 2. Wypełnienie obowiązków w imieniu  wprowadzających w szczególności raportowanie w systemie BDO oraz realizację publicznych akcji edukacyjnych
 3. Wykonywanie w imieniu wprowadzających obowiązków w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta
 4. Dostęp do systemu zbierania zużytych akumulatorów i baterii
 5. Monitorowanie i raportowanie całego procesu od odbioru odpadów po końcową dostawę do zakładów przetwarzania.

Autoryzowany przedstawiciel dla firm w zakresie ZSEiE

Zgodnie z polską ustawą o zużytych sprzętach elektrycznych i elektronicznych (ZSEiE) (Dz. U. 2015 poz. 1688), firmy, które nie mają siedziby w Polsce, a zajmują się dystrybucją lub sprzedażą swoich produktów elektronicznych i elektrycznych na terytorium Polski, zobowiązane są do spełnienia obowiązków środowiskowych zgodnie z polskim prawem. Te spółki mają możliwość wyznaczenia przedstawiciela na terenie Polski, który będzie wykonuje te obowiązki w ich imieniu. Autoryzacja SRS jako przedstawiciela zapewnia:
 1. Rejestrację wprowadzających w Krajowej Bazie Danych o Wyrobach i Opakowaniach – BDO
 2. Wypełnienie obowiązków w imieniu wprowadzających w szczególności raportowanie w systemie BDO oraz realizację publicznych akcji edukacyjnych
 3. Dostęp do ogólnopolskiego systemu zbiórki modułów PV: zuzytepanele.pl

Zarządzanie i raportowanie BDO

Czym jest BDO i kto powinien być zarejestrowany i raportowany w tym systemie?
BDO to baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Ma uszczelnić system gospodarowania odpadami, zwiększyć skuteczność walki z szarą strefą i dzikimi wysypiskami oraz poprawić poziom recyklingu.
Obowiązek rejestracji w systemie BDO oraz prowadzenia ewidencji i raportowania odpadów dotyczy przedsiębiorców, którzy:
 1. Wprowadzają do Polski produkty w opakowaniach, opony, oleje, smary, pojazdy, baterie lub akumulatory oraz sprzęt elektryczny i elektroniczny.
 2. Wytwarzają odpady na terenie Polski.
Współpracując z SRS Group sp. z o.o., masz pewność, że oferujemy najlepszą obsługę zarządzania systemem BDO.

Doradztwo i raportowanie ESG

Nasza oferta obejmuje stopniowe przygotowanie Twojej organizacji do spełnienia obowiązku publikacji raportu ESG. Wdrożenie dzielimy na poszczególne etapy rozłożone na lata 2024-2025, zakończone wymiernymi rezultatami i konkretnymi dokumentami.

Wspólnie opracujemy świadomą politykę firmy w obszarach objętych ESG, pomożemy zbudować wewnętrzne kompetencje w tym zakresie oraz opracujemy strategię i raport ESG, zgodnie z wytycznymi Taksonomii UE, spełniało wymogi dyrektywy CSRD, i uzupełniających ją standardów ESRS,​ oraz odzwierciedlało najlepsze praktyki.​

Doradztwo i Raportowanie CBAM

Współpracując z SRS, otrzymasz kompleksową obsługę baz danych CBAM, obejmującą:
 1. Doradztwo w zakresie wymogów raportowania CBAM, identyfikacji produktów nim objętych, oraz definiowania/wdrażania działań i obowiązków dla importerów i dostawców spoza UE.
 2. Rejestrację Twojej firmy w bazie CBAM oraz kwartalne raportowanie poprzez PUESC/UUM&DS.
 3. Wsparcie w skutecznym pozyskiwaniu i weryfikacji danych od Twoich partnerów, zwłaszcza firm z Chin, dzięki naszym kompetencjom językowym.
 4. Dostarczanie analiz, korekt i sprostowań raportów CBAM oraz współpracę z podmiotami odpowiedzialnymi za wdrożenie CBAM na poziomie krajowym.

CO2 foodprint calculations

Carbon footprint is an environmental indicator measuring the impact of an organization (within its operations) or a product (within its life cycle) on climate change. Carbon footprint calculation is becoming a legislative obligation due to the European and national climate commitments (EU Taxonomy in the context of ESG reporting, CSRD, SFDR, Fit for 55, etc.), financial sector requirements, as well as increasing pressure from customers and consumers. It is also necessary in developing an effective decarbonization strategy.
Calculating the carbon footprint of a company and its products is complex and time-consuming activity and for this reason it’s recommended to either build solid competencies within the company or for the service to be outsourced. Incorrect CO2 assessment will result in subsequent problems with reporting and developing an effective decarbonization strategy, as well as an increase in costs related to the use of environmental resources and services. Carbon footprint consists not only of direct emissions, but also the emissions generated throughout the value chain (scope 3), which pose the greatest challenge in terms of calculating and reporting.
SRS Group can determine your organization’s emissions in the Scope 1, 2, and 3. To calculate the carbon footprint, we use a methodology based on the GHG Protocol and, in the case of a product, the LCA – Life Cycle Assessment method. It is crucial to identify and understand all processes taking place within the life cycle of a given product, both in the phase of obtaining raw materials, the production process and in the final phase of the life cycle related to waste management. We provide the inventory in a format that is easy for you to maintain year over year. Our experts help you define which Scope 3 categories are material to your organization then they employ the best calculation method to build the inventory for each category. Once you have your GHG inventory, we help you understand the full climate change impact throughout your value chain and can support with identification of strategies for emissions reduction.